Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ)

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

"Γνώση χωρίς σύνορα – Νέες ευκαιρίες"

Choose language:   gr | en

Αξιολόγηση Προγράμματος

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί για εμάς σημαντικό στοιχείο της δομής της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο άμεσα ενδιαφερόμενος, δηλ. ο εκπαιδευόμενος, είναι αυτός που μπορεί να αποτιμήσει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον την ποιότητα και την γνωστική επάρκεια του προσφερόμενου μαθήματος. Ως εκ τούτου οι εκπαιδευόμενοι καλούνται με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αξιολόγησής της.

 

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της γενικής αξιολόγησης του προγράμματος, των επιμέρους μαθημάτων όπως επίσης και το προφίλ των συμμετεχόντων στην γενική αξιολόγηση, επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο: Γενική Αξιολόγηση Προγράμματος, Αξιολόγηση Προσφερομένων Μαθημάτων, Προφίλ Συμμετεχόντων Γενικής Αξιολόγησης.