Αίτηση Συμμετοχής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (επιλέξτε ένα απ΄όλα)
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Α.Ε.Ι.
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Τ.Ε.Ι.
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( Ι.Ε.Κ. , κ.λ.π.)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (επιλέξτε ένα απ΄όλα)
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ
ΑΝΕΡΓΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΛΛΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (επιλέξτε όσα σας ενδιαφέρουν)

[Κατευθύνσεις - Επιστημονικά Πεδία]>

k200 - Oικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων
k300 - Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση
k400 - Διοικητική Οικονομική Μονάδων Υγείας
k500 - Σύγχρονη Διοικητική Οικονομική των Επιχειρήσεων
k600 - Σύγχρονα Εργαλεία Διοίκησης Επιχειρήσεων
k700 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διαχείριση Μονάδων Υγείας
k800 - Επιχειρηματικότητα και Επενδυτικές Αποφάσεις
k900 - Βασικά Στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων
k1000 - Τραπεζική Οικονομική -
k1100 - Βασικά Στοιχεία Οικονομικής
k1200 - Επιχειρηματική Οικονομική
k1300 - Στοιχεία Marketing
k1400 - Διοικητική Οικονομική Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
k1800 - Διοικητική Ανάπτυξη Στελεχών Δημόσιων Οργανισμών
k1900 - Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία
k2000 - Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική
k2100 - Οργανωσιακή Ψυχολογία
k2200 - Ο ρόλος της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση
k2400 - Διαχείριση της Γήρανσης
k2500 - Διαχείριση της Αναπηρίας
k2600 - Executive Coaching and Management

-------------------------------

[Θεματικές Ενότητες]>

m101 - Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων
m102 - Αγορά Συναλλάγματος και Διεθνείς Εμπορικές Συναλλαγές
m103 - Λήψη Οικονομικών Αποφάσεων με τη Χρήση Excel
m104 - Αξιολόγηση Επενδύσεων
m105 - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
m106 - Τραπεζική Πίστη και Ρευστότητα
m107 - Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές
m108 - Βασικές Αρχές Μακροοικονομικης
m109 - Σύγχρονες Μέθοδοι Διαχείρισης Κεφαλαίου Κίνησης των Επιχειρήσεων
m110 - Σχεδιασμός και Οργάνωση Στατιστικής Έρευνας
m111 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διαχείριση
m112 - Βιομηχανική Οργάνωση
m113 - Οικονομική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Πολιτική
m114 - Οικονομικά της Καινοτομίας
m115 - Οικονομικά της Υγείας
m116 - Πολιτική Υγείας
m119 - Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας
m120 - Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στον Τομέα της Υγείας
m117 - Τακτικές Marketing για Αποτελεσματικές και Κερδοφόρες Πωλήσεις
m118 - Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Επενδυτικών Σχεδίων
m121 - Βασικές Αρχές Μάνατζμεντ
m122 - Διοίκηση Προσωπικού
m123 - Στρατηγικό Management Σύγχρονων Επιχειρήσεων
m124 - Διοίκηση Έργου (Project Management): Τεχνικές Σχεδιασμού και Ελέγχου
m125 - Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην Ολική Ποιότητα
m126 - Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Μονάδων Υγείας
m127 - Χρηματοοικονομική Διαχείριση Μονάδων Υγείας
m128 - Οργανωσιακή Συμπεριφορά
m129 - Τραπεζική και Χρηματοπιστωτικά Μέσα
m130 - Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
m131 - Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων
m132 - Χρήμα και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
m133 - Σύγχρονο Marketing Τουριστικών Προϊόντων
m134 - Βασικές Έννοιες και Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
m135 - Το Οικονομικό Περιβάλλον της Επιχείρησης
m136 - Στοιχεία Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
m137 - Οικονομικά της Ασφάλισης
m138 - Οργάνωση ηαι Λειτουργία του Ασφαλιστικού Κλάδου
m139 - Μάνατζμεντ Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
m140 - Εισαγωγή στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
m141 - Θετική Οργανωσιακή Ψυχολογία
m146 - Σύγχρονα Εργαλεία Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης
m148 - Ναυτασφαλίσεις
m151 - Επιστημονική Έρευνα – Τεχνικές Παρουσίασης
m157 - Θεατρικό Παιχνίδι για Εκπαιδευτικούς
m162 - Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
m163 - Αγγλικά για Επιχειρήσεις: Επίπεδο Α
m166 - F.O. Bunker Surveyor – Επιθεωρητής ανεφοδιαμσού καυσίμων
m167 - Η Σκηνοθεσία στο Θέατρο
m168 - Fuel Oil Bunkering Operation – Διαχείριση στον ανεφοδιασμό καυσίμων
m169 - Risk Assessment Management – Internal Auditor, Διαχείριση Εκτίμησης Κινδύνου – Εσωτερικός Ελεγκτής
m173 - Adobe Photoshop , Επεξεργασία εικόνας & Γραφιστική - Άμεση χρήση
m174 - Marine Operational Management in Chemical Tankers – Εξειδικευμένη διαχείριση χημικών δεξαμενοπλοίων
m175 - Εισαγωγή στην εκπαιδευτική ρομποτική με Arduino
m176 - Ασκήσεις Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
m177 - Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
m178 - Social Media Marketing
m179 - Game Developer
m180 - Μαθαίνοντας το AutoCAD 2D