Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ)

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

"Γνώση χωρίς σύνορα – Νέες ευκαιρίες"

Choose language:   gr | en

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις που αφορούν τα προσφερόμενα προγράμματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Τσιούρη Αποστόλη, υπεύθυνο της διοικητικής υποστήριξης στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

 

τηλ. +30 2651005929
fax : +30 2651005093
e-mail : atsiuris@cc.uoi.gr

 

 

Για τυχόν τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε, επικοινωνήστε με τον κ. Αργύρη Σωτήρη στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

 

τηλ. :+30 2651005933
fax :+30 2651005093
e-mail :sargyris@cc.uoi.gr

 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα που αντιμετωπίζετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Μιχάλη Χλέτσο, Καθηγητή, στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση : mhletsos@otenet.gr