Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Συνεχιζόμενη Κατάρτιση – Οικονομία και Κοινωνία

Choose language:   gr | en

Πληρωμή Διδάκτρων

Η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

 

 

Η πληρωμή των διδάκτρων στα μεμονωμένα μαθήματα γίνεται με εφάπαξ καταβολή.

 

Η πληρωμή των διδάκτρων στους κύκλους μαθημάτων γίνεται με εφάπαξ καταβολή και έκπτωση 10%, ή σε τρεις ισόποσες δόσεις χωρίς έκπτωση.