Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ)

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

"Γνώση χωρίς σύνορα – Νέες ευκαιρίες"

Choose language:   gr | en

Γενικές Πληροφορίες

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, αναπτύσσει το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «Γνώση χωρίς σύνορα – Νέες ευκαιρίες». Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο κ. Χλέτσος Μιχάλης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σκοπός του προγράμματος της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις σε γνωστικά αντικείμενα που έχουν άμεση σχέση με την αγορά εργασίας. Συνδυάζοντας τη θεωρητική και ερευνητική κατάρτιση των εκπαιδευτών και την εξειδίκευσή τους σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προγράμματα.

 

Το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης απευθύνεται τόσο σε εργαζόμενους, όσο και σε ανέργους. Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, σε απλούς εργαζόμενους που θέλουν να αποκτήσουν εξειδίκευση που θα τους είναι χρήσιμη στην επαγγελματική τους εξέλιξη και σε ανέργους που θέλουν να αποκτήσουν εφόδια και γνώσεις για να ενταχθούν ευκολότερα στην αγορά εργασίας.

 

Η εκπαίδευση στο πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και δεν απαιτείται η παραμονή του εκπαιδευόμενου στα Ιωάννινα κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης των μαθημάτων και των εξετάσεων. Η εκπαίδευσή τους γίνεται στη βάση συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού που παρέχεται στους εκπαιδευόμενους στην έναρξη του μαθήματος. Οι συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων, καθηγητές των ΤΕΙ και επαγγελματίες με σημαντική επαγγελματική εμπειρία στα συγκεκριμένα αντικείμενα.

 

Το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «Γνώση χωρίς σύνορα – Νέες ευκαιρίες» διαθέτει συγκεκριμένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης μέσω της οποίας θα γίνεται η διδασκαλία και η εξέταση των μαθημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής για τον εκπαιδευόμενο αποτελεί μόνο η πρόσβασή του στο διαδίκτυο.

 

Απευθύνεται σε όλους (πτυχιούχους ΑΕΙ - ΤΕΙ και αποφοίτους Λυκείου) που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η γνώση χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου, word και excel, αλλά όχι η γνώση κάποιας ξένης γλώσσας.

 

Τα προσφερόμενα μαθήματα θα είναι στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Το πρόγραμμα θα συμπληρώνεται συνεχώς με νέα μαθήματα και θα ανανεώνεται η ύλη των ήδη υπαρχόντων μαθημάτων.

 

Αποτελείται από θεματικές ενότητες και από κατευθύνσεις μαθημάτων που περιέχουν περισσότερες από μία ενότητες. Μία κατεύθυνση, μέσω της συνάφειας των ενοτήτων που περιέχει, δίνει εξειδίκευση σ’ ένα ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο (π.χ. Διοίκηση Μονάδων Υγείας), ενώ ένα μάθημα παρέχει εξειδικευμένη γνώση σ’ ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο (π.χ. Οικονομικά της Υγείας).

 

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμός της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση προβλήματος επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2651005929 ή με e-mail στη διεύθυνση : atsiuris@cc.uoi.gr