Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ)

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

"Γνώση χωρίς σύνορα – Νέες ευκαιρίες"

Choose language:   gr | en

Ημερομηνίες Έναρξης

Η καινοτομία του προγράμματος "Γνώση χωρίς σύνορα – Νέες ευκαιρίες" είναι ότι η έναρξη τόσο των θεματικών ενοτήτων, όσο και των κατευθύνσεων-επιστημονικών πεδίων, γίνεται κάθε μήνα. Ως εκ τούτου, οι ημερομηνίες έναρξης είναι οι ακόλουθες:

  • Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018
  • Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018
  • Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018
  • Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018
  • Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018
  • Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018
  • Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018