Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ)

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

"Γνώση χωρίς σύνορα – Νέες ευκαιρίες"

Choose language:   gr | en

Ημερομηνίες Έναρξης

Η καινοτομία του προγράμματος "Γνώση χωρίς σύνορα – Νέες ευκαιρίες" είναι ότι η έναρξη τόσο των θεματικών ενοτήτων, όσο και των κατευθύνσεων-επιστημονικών πεδίων, γίνεται κάθε μήνα. Ως εκ τούτου, οι ημερομηνίες έναρξης είναι οι ακόλουθες:

 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ: Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019
 • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019
 • ΜΑΡΤΙΟΣ: Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ: Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019
 • ΜΑΪΟΣ: Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019
 • ΙΟΥΝΙΟΣ: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019
 • ΙΟΥΛΙΟΣ: Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019
 • ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: ---
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019
 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019
 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ: Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019