Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Συνεχιζόμενη Κατάρτιση – Οικονομία και Κοινωνία

Choose language:   gr | en

Ημερομηνίες Έναρξης

Η καινοτομία του προγράμματος «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση – Οικονομία και Κοινωνία» είναι ότι η έναρξη τόσο των μεμονωμένων μαθημάτων, όσο και των κύκλων μαθημάτων γίνεται κάθε μήνα. Ως εκ τούτου, οι ημερομηνίες έναρξης των μαθημάτων και των κύκλων μαθημάτων είναι οι ακόλουθες:

 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ: Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017
 • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017
 • ΜΑΡΤΙΟΣ: Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ: Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017
 • ΜΑΪΟΣ: Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017
 • ΙΟΥΝΙΟΣ: Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017
 • ΙΟΥΛΙΟΣ: Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017
 • ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: ---
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017
 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017
 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ: Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017