Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ)

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

"Γνώση χωρίς σύνορα – Νέες ευκαιρίες"

Choose language:   gr | en

Προφίλ του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το Νόμο 4485/17 (ΦΕΚ Β4, 5.1.2018, Αριθμ. 229722/Ζ1), με στόχο την οργάνωση και υλοποίηση δράσεων δια βίου μάθησης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στεγάζεται στο Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας-Παράδοσης & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης «Σταύρος Νιάρχος», που ιδρύθηκε με την χορηγία του ομώνυμου Κοινωφελούς Ιδρύματος, με σκοπό την ενίσχυση της διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στους τομείς της ελληνικής παιδείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η διαχείριση των προγραμμάτων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία διαθέτει πιστοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών ISO9001:2000. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διαθέτει πιστοποίηση δομών και υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), με Κωδικό Πιστοποίησης 6644-06, η οποία ανανεώνεται σε ετήσια βάση.