Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Συνεχιζόμενη Κατάρτιση – Οικονομία και Κοινωνία

Choose language:   gr | en

Προφίλ του Ε.Ε.Ο.Κ.Π.

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής ιδρύθηκε με την υπ. αριθμ. 109230/Β1/9-9-09 κ.υ.α που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1971/10-9-2009 τεύχος Β. Στελεχώνεται κυρίως με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αλλά και με άλλους επιστήμονες που εξειδικεύονται στο γνωστικό χώρο της εφαρμοσμένης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Μιχάλης Χλέτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το εργαστήριο έχει ως σκοπό τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας, την ανάπτυξη και προώθηση των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών, τη δημιουργία παρατηρητηρίου αναφορικά με τη διάγνωση των αναγκών αγοράς εργασίας και την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων πολιτικών, την αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών και την εκπαίδευση και κατάρτιση σε οικονομικά και κοινωνικά θέματα.