Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Συνεχιζόμενη Κατάρτιση – Οικονομία και Κοινωνία

Choose language:   gr | en

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στο πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «Συνεχιζόμενη κατάρτιση – Οικονομία και Κοινωνία» μπορούν να συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς επίσης και απόφοιτοι Λυκείου. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο αίτηση συμμετοχής ή με fax ή με ταχυδρομείο το αργότερο μία εβδομάδα πριν την έναρξη του προγράμματος. Την τελική απόφαση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα φέρει η Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά και μέσω τηλεφώνου από τη Γραμματεία του Προγράμματος σχετικά με τη συμμετοχή τους ή όχι στο πρόγραμμα.