Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ)

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

"Γνώση χωρίς σύνορα – Νέες ευκαιρίες"

Choose language:   gr | en

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στο πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «Γνώση χωρίς σύνορα – Νέες ευκαιρίες» μπορούν να συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς επίσης και απόφοιτοι Λυκείου. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο αίτηση συμμετοχής ή με fax ή με ταχυδρομείο το αργότερο μία εβδομάδα πριν την έναρξη του προγράμματος. Την τελική απόφαση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα φέρει η Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά και μέσω τηλεφώνου από τη Γραμματεία του Προγράμματος σχετικά με τη συμμετοχή τους ή όχι στο πρόγραμμα.